Växelverkan och kommunikation

År 2018 omarbetades och förnyades Stormossens marknadsbudskap och grafiska profil. Lanseringen skedde våren 2019. Stormossens centrala budskap är att vi är en aktiv aktör inom miljöbranschen, som vill och vågar påverka. Stormossen uppmuntrar invånarna till en ansvarsfull livsstil genom att producera fungerande miljöservice som är lätt att använda. Stormossens styrka är en äkta ansvarsfullhet.

Stormossens slogan ”Vi gör skillnad” tar starkt ställning, men är som budskap positivt med blicken mot framtiden. Sloganen berättar om företagets värderingar och styrkor – den uppmuntrar till en ansvarsfull livsstil, eftersom våra val har betydelse. Stormossen utvecklar sina tjänster och sin verksamhet för att det har betydelse. Stormossen gör allas vår framtid renare.

Kommunikationens målsättningar är att få in mera bioavfall som är rätt sorterat och i rätt sopkärl. Av bioavfallet producerar vi biogas som uppgraderas till fordonsbränsle, och rötrest som förädlas till kompostjord. För marknadsföringen av fordonsgasen och kompostjorden har egna varumärken skapats. Vi erbjuder en god kundservice.

Vartannat år undersöker vi kundernas åsikter om Stormossen och om avfallshantering generellt. Följande kundundersökning utförs hösten 2020.

Information

Målsättningen är att motivera invånarna till att i högre grad sortera bioavfall. Totalt delades 20 000 sorteringskärl för bioavfall ut under perioden 2016 – 2018. Våren 2018 startade vi utdelningen av papperspåsar för bioavfall i husbolag. Påsarna delas också ut vid återvinningsstationerna och med en ambulerande paketbil. Paketbilen kör igen våren 2019.

Vi har också producerat en del trycksaker, bl.a.

  • årsberättelsen 2017
  • marknadsföringsmaterial för fordonsgasen
  • kundtidning
  • årskalender

De två sistnämnda postades till alla hushåll inom verksamhetsområdet och till fritidsboende med fast bostad utanför verksamhetsområdet.

Stormossen är närvarande i sociala medier genom hemsidan, Facebook och Instagram. Under hösten påbörjades en förnyelse av hemsidan, som lanserades våren 2019. Närvaron i Facebook och Instagram, som tidigare skötts av en reklambyrå, har från augusti igen skötts av egen personal. En förnyad version av mobilapplikationens lanserades våren 2018. Appen innehåller återvinningsstationernas kundkort, sorteringsguide, karta över mottagningspunkter och aktuell information om avfallshantering.

Rådgivning

Kundrådgivning till invånarna erbjuds vid olika rådgivningstillfällen ute i samhället, vid avfallscentralen och i samband med olika evenemang. Rådgivningssamarbetet med fyra andra österbottniska avfallsbolag skapar synergier och ökar effektiviteten. Nätverket har ordnat gemensamma rådgivningssatsningar främst för grundskolorna.

Åt grundskolorna ordnas årligen rådgivningskampanjer med olika teman. År 2018 ordnades en kampanj om farligt avfall till klass nio och en så kallad superåtervinnarna-kampanj åt elever i årskurs fyra.

Evenemang

  • Hållbar bilism, torgevenemang, mars 2018
  • Energy Week, Vasa Gas Exchange, Vasa, mars 2018
  • Öppet Hus på avfallscentralen, maj 2018
  • Energy Day, mässa riktad till studerande, 7.11.2018

Rådgivning

på Stormossen: 36 grupper, 679 besökare
på fältet: 47 rådgivningsbesök, 915 personer
Företagsbynca 50 sjätteklassister jobbade för Stormossen i Företagsbyn
Superåtervinnarna229 elever i klass 4, 17 klasser
Farligt avfall-skolkampanj10 klasser i högstadieskolor, 140 elever

Publikationer

KundtidningPostades till alla hushåll i ägarkommunerna (ca. 58 500 st.)

KundtidningPostades till fritidsboende med fast bostad utanför verksamhetsområdet (ca. 2 000 st.)
Årskalender 2019Postades till alla hushåll i ägarkommunerna (ca. 58 500 st.)

Årskalender 2019Postades till fritidsboende med fast bostad utanför verksamhetsområdet (ca. 2 000 st.)

e-bulletin2 nr. postades till ca 300 förtroendevalda och tjänstemän i ägarkommunerna

Evenemang

Öppet husca 1 000 besökare
Energy Day, Vaasan Yliopisto

Energy Week, Vaasa Gas Exchange

Hållbar bilism, evenemang på Vasa torg

Sociala medier

www.stormossen.fi102 537 besökare
Facebook 2 314 gillare
Instagram 545 följare
Mobilapplikation 7 750 nerladdningar