Återvinning av avfall

Materialåtervinning

PapperOmfattas av producentansvaret. Tillverkning av tidningspapper och mjukpapper.
GlasTillverkning av glasförpackningar och jordbyggnad.
MetallRåmaterial för metallindustrin.
PappTillverkning av kartonghylsor.

Energiåtervinning

BioavfallI processen behandlas bioavfall som blir biogas och rötrest. Biogasen omvandlas till fordonsgas, el och värme. Rötresten förädlas till kompostjord som säljs.
Brännbart avfallLevereras till Westenergys avfallsförbränningsanläggning som bränner avfall och utvinner energi och fjärrvärme.
TräavfallKrossas och används som stödmaterial vid kompostering av rötrest.

Annan återvinning

TrädgårdsavfallFlisas och används som bränsle vid kraftverk med avfallsförbränningstillstånd.
Ris och kvistarKrossas och används som stödmaterial vid kompostering av rötrest eller bränns vid förbränningsanläggning.
Betong och tegelAnvänds som grund vid vägbyggen inom Stormossens område.
TextilierI samarbete med UFF insamlas användbara textilier vid ekopunkterna.
El- och elektronikskrot
Omfattas av producentansvaret. Farligt avfall (t.ex. kylapparaters freon) tas tillvara, metall och plast återvinns.
Farligt avfallBehandlas vid problemavfallsanläggningen på ett tryggt sätt.

Deponering

DeponiavfallfallDeponeras på avstjälpningsplatsen.
SpecialavfallDeponeras i avstjälpningsplatsens riskavfallsgrop.
RiskavfallDeponeras i avstjälpningsplatsens riskavfallsgrop.