Jätteen hyötykäyttö

Hyötykäyttö materiaalina

PaperiKuuluu tuottajavastuun piiriin. Sanomalehti- ja pehmopaperin valmistus. 

LasiLasipakkausten valmistus ja maanrakentaminen.

MetalliMetalliteollisuuden raaka-aineeksi.
PahviKartonkihylsyjen valmistus.

Hyötykäyttö energiana

BiojäteProsessissa käsitellään biojätettä ja siitä tuotetaan biokaasua ja mädätysjäämää. Biokaasu muunnetaan liikennepolttoaineeksi, sähköksi ja lämmöksi. Mädätysjäämästä valmistetaan kompostimultaa myyntiin.
Poltettava jäte Toimitetaan Westenergyn jätteenpolttolaitokseen. Laitos polttaa jätettä ja tuottaa sähköä ja kaukolämpöä. 

PuujäteMurskataan ja käytetään mädätysjäämän kompostoinnin tukiaineena. 


Muu hyötykäyttö

PuutarhajäteHaketetaan ja käytetään polttoaineena jätteenpolttoluvan omaavassa voimalassa. 

Risut ja oksat Murskataan ja käytetään mädätysjäämän kompostoinnin tukiaineena tai poltetaan voimalaitoksessa. 

Betoni ja tiili Käytetään teiden maanrakennuksessa Stormossenin alueella. 

TekstiilitYhteistyössä UFF:n kanssa kerätään käyttökelpoisia tekstiilejä ekopisteiden yhteydessä. 

Sähkö- ja elektroniikkaromu Kuuluu tuottajavastuun piiriin. Vaarallinen jäte (esim. kylmälaitteiden freoni) otetaan talteen, metallit ja muovit käytetään hyödyksi.
Vaarallinen jäte Käsitellään turvallisesti ongelmajätelaitoksella.

Kaatopaikkasijoitus

Kaatopaikkajäte Sijoitetaan kaatopaikalle.
ErikoisjäteSijoitetaan kaatopaikan riskijätekuoppaan.
RiskijäteSijoitetaan kaatopaikan riskijätekuoppaan.