Rahoituslaskelma

 1.1. - 31.12.2019 1.1. - 31.12.2018 
Liiketoiminnan kassavirta
Liikevoitto1 345 509,631 298 688,95
Oikaisut liikevoittoon:
Suunnitelman mukaiset poistot1 159 333,941 268 485,24
Muut tuotot ja kulut joihin ei liity maksua32 965,371 192 299,31-888 599,93379 885,31
Rahoitustuotot ja -kulut-75 989,46-82 498,14
Maksetut välittömät verot-265 363,59-46 500,00
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta2 196 455,891 549 576,12
Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten
lisäys(-)/vähennys(+)
-84 013,58189 881,72
Vaihto-omaisuuden
lisäys(-)/vähennys(+)
6 692,425 280,24
Lyhytaikaisten korottomien velkojen
lisäys(+)/vähennys(-)
19 224,98-58 096,1816 944,09212 106,05
A. Liiketoiminnan rahavirta2 138 359,711 761 682,17
Investointien kassavirta
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin-668 450,56-591 607,92
B. Investointien kassavirta-668 450,56-591 607,92
Rahoituksen kassavirta
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset- 1 123 283,20-873 283,20
C. Rahoituksen kassavirta-1 123 283,20-873 283,20
Rahavarojen muutos [A+B+C]

lisäys(+)/vähennys(-)
346 625,95296 791,05
Rahavarat 1.1.1 437 092,721 140 301,67
Rahavarat 31.12.1 783 718,671 437 092,72