Tilinpäätöksen yhteenveto

Tuloslaskelma(1000 €)20192018
Liikevaihto14 37214 030
Liiketoiminnan muut tuotot187142
Materiaalit ja palvelut-7 004–6 862
Henkilöstökulut-2 348–2 404
Poistot ja arvonalentumiset-1 159–1 268
Liiketoiminnan muut kulut-2 704–2 339
Liiketulos1 3461 299
Rahoitustuotot ja -kulut-76–82
Tulos rahoituserien jälkeen1 2701 216
Tilinpäätösiirrot5–82
Tuloverot-265–46
Tilikauden tulos1 0091 088
Rahoitus ja rahoitusasema20192018
Taseen loppusumma, 1 000 €18 45118 518
Oma pääoma, 1 000 €5 4024 384
Vieras pääoma, 1 000 €9 08810 201
Vakavaraisuus, %40,6 %34,9 %
Suhteellinen velkaantumisaste, %73 %82 %
Investoinnit (netto), 1 000 €668592
Liiketoiminnan rahavirta, 1 000 €2 1381 762
Quick ratio1,31,1
Oman pääoman tuotto, %15,7 %19,9 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %9,0 %8,7 %