Toimitusjohtajan katsaus

Stormossenin erinomainen tuloskehitys jatkui vuoden aikana, paljolti koska olemme pystyneet tarjoamaan käsittelypalveluita paikallisille yrityksille ja muille kunnallisille jäteyhtiöille. Jätelaki on rajoittanut mahdollisuuksiamme tarjota käsittelypalveluita vapaille markkinoille. Rajoitukset merkitsevät, että vapaille markkinoille tarjoamiemme käsittelypalveluiden osuus saa vastata enintään kymmenen prosenttia liikevaihdostamme. Pystyäksemme myös jatkossa tarjoamaan paikallisille yrityksille kilpailukykyisiä jätteenkäsittelypalveluita, Stormossen perusti yhtiön Stormossen Restor Ab Oy. Stormossen Restor Ab Oy aloitti toimintansa alkuvuodesta 2020. Stormossenin tuloksen kehitys jatkossa riippuu paljolti koronaviruksen leviämisen kehityksestä. Todennäköisesti vaikutus myös toiminnan kehittymiseen on kielteinen.

Minimossen kierrättää

Avasimme syksyllä Minimossenin, Suomen ensimmäisen yrittäjävetoisen kierrätysgallerian. Täten tämä tyhjä kohta Stormossenin palvelupaletissa täyttyi. Olemme vuosien saatossa panostaneet materiaalien hyötykäyttöön, energiantuotantoon ja kaatopaikkasijoittamisen vähentämiseen. Puuttuva osa on ollut kierrätys. Minimossenin ja siellä toimivien yritysten kautta pystymme ohjaamaan kierrätykseen asiakkaiden meille lahjoittamia tavaroita, jotka tulevat hyötykäyttöasemin kautta. Neljän ensimmäisen kuukauden aikana yli 4000 esinettä pystyttiin pelastamaan kierrättämällä. Tonnimäärä ei ole kovinkaan suuri, mutta Minimossen on hyvä keino osoittaa, miten käytetyt tavarat ovat käyttökelpoisia ja että aina ei tarvitse ostaa uutta.

Kaasuautotrendi jatkuu

Kiinnostus biokaasuun vaihtoehtoisena polttoaineena jatkaa kasvamistaan. Biokaasun myynti Gastor kaasuntankkausasemallamme kasvoi vuoden aikana yli 80 prosenttia ja kehityssuunta jatkuu. Yhä useammat autoilijat ovat oivaltaneet, että kaasu henkilöautojen polttoaineena on edullinen ja ympäristöystävällinen vaihtoehto. Saatavuuden parantamiseksi käynnistimme Gastor kaasuntankkausaseman rakentamisen ABC Kiitokaari -aseman yhteyteen Vaasan eteläpuolella.

Westenergylle kuudes omistaja

Vuoden aikana Westenergy Oy Ab:n kuudenneksi omistajaksi omistajiin liittyi Loimi Hämeen Jätehuolto Oy. Stormossenille varattu polttokapasiteetti säilyi kuitenkin ennallaan.
Nyt kun 1.8. siirryn eläkkeelle, haluan kiittää asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme, hallitusta ja Stormossenin henkilökuntaa hyvästä yhteistyöstä ja hyvin hoidetusta työstä, ja toivottaa seuraajalleni, Aimo Latvalalle, onnea ja menestystä.

Leif Åkers
Toimitusjohtaja