Hållbar utveckling

Minimossens företagare

Minimossen har över tio företagare som reparerar återbrukade varor och främjar en hållbar livsstil. Vill du lära känna dem?