Mihin jätehuollon muutokset perustuvat?

Vaasan seudun jätelautakunta on hyväksynyt paikalliset jätehuoltomääräykset, jotka tulivat voimaan 1.6.2022. Ne perustuvat Suomen jätelakiin, joka velvoittaa mm. biojätteen erilliskeräykseen omakotitaloissa sekä muovi- ja kartonkipakkausten keräykseen taloyhtiöissä. Taustalla on EU-direktiivi, jonka tavoitteena on kierrätysasteen nostaminen 65 prosenttiin vuoteen 2035 mennessä.

Miksi biojätteen erilliskeräys ei koske kaikkia kiinteistöjä Stormossenin toiminta-alueella?

Vaasan seudun jätelautakunta on päättänyt, että biojätteen erilliskeräys koskee postinumeroalueita, joissa on vähintään 200 asuinkiinteistöä ja niitä alueita, joiden kautta jäteauto joutuu ajamaan päästäkseen yli 200 asuinkiinteistön alueelle. Tämän linkin kautta näet, mitkä postinumerot kuuluvat alueeseen A, jossa biojätteen erilliskeräys alkaa 1.10.2023 sekä alueeseen B, jossa biojätteen erilliskeräys on vapaaehtoista. Alueella B asuvien on mahdollista liittyä biojätteen keräykseen samoin ehdoin kuin alueella A asuvat.

Minun omakotitaloudessani ei synny biojätettä. Miksi minun pitää liittyä biojätteen keräykseen?

Kaikkien alueella A asuvien tulee Vaasan seudun jätelautakunnan hyväksymien jätehuoltomääräysten mukaan liittyä biojätteen erilliskeräykseen riippumatta jätteen määrästä. Vaihtoehtoina on oma biojäteastia, yhteinen astia naapurin kanssa tai suljettu ja eristetty kompostori. Lue lisää vaihtoehdoista täältä.

Minulla tulee todella vähän biojätettä. Mitä minun kannattaa tehdä?

Kannattaa selvittää naapureiden kanssa mahdollisuutta yhteisen jäteastian käyttöön. Tällöin kustannukset jakautuvat kaikille käyttäjille. Hakemus yhteisestä jäteastiasta tehdään Vaasan seudun jätelautakunnalle tällä lomakkeella (ulkoinen linkki).

Kuka tyhjentää minun biojäteastiani?

Löydät Stormossenin kilpailuttamat kuljetusfirmat ja heidän toiminta-alueet postinumeroittain tämän linkin kautta. Ongelmatilanteissa tai muutoksissa yms. ole yhteydessä Stormosseniin info@stormossen.fi tai 010 320 7600.

Kuinka usein biojäteastia tyhjennetään?

Jätehuoltomääräysten mukaan pisin mahdollinen tyhjennysväli biojätteelle on kaksi viikkoa kesäaikana (huhti-lokakuu) ja neljä viikkoa talviaikana (marras-maaliskuu). Biojäte alkaa helposti haista ja voi houkutella haittaeläimiä, tästä syystä se tulee tyhjätä useammin.

Tyhjennysväli on automaattisesti kaksi viikkoa vuoden ympäri. Jos haluat pidentää tyhjennysväliä neljään viikkoon talven ajaksi, ole yhteydessä Stormosseniin info@stormossen.fi tai 010 320 7600.

Tyhjennysväli voi myös olla tarvittaessa viikon välein. Tyhjennysväli voi olla vain viikko, kaksi tai neljä viikkoa.

Olen poissa kotoa pitempiä aikoja vuoden aikana, voiko tyhjennyksen keskeyttää siksi aikaa?

Kyllä. Kiinteistöittäinen jätteenkuljetus voidaan keskeyttää määräajaksi ympärivuotisessa käytössä olevan kiinteistön ollessa käyttämättömänä lomamatkan tai muun syyn vuoksi. Jäteastia on tyhjennettävä välittömästi ennen jätteenkuljetuksen
keskeyttämistä.

Keskeytys poltettavan jätteen osalta:
Ensimmäisestä, alle kolme (3) kalenterikuukautta kestävästä keskeytyksestä jäteastian tyhjennyksessä ilmoitetaan jätteenkuljetusyritykselle. Jätteenkuljetusyrityksellä on oikeus sopia yhdestä (1) tällaisesta keskeytyksestä kalenterivuotta kohti asuinkiinteistöjen osalta. Jos saman kiinteistön keskeytyksiä on useampia kuin yksi (1) tai jos keskeytyksen kesto on yli kolme (3) kalenterikuukautta, poikkeamislupaa on anottava jätelautakunnalta, hyvissä ajoin, vähintään kolme (3) viikkoa ennen keskeytystä.

Keskeytys biojätteen osalta:
Ensimmäisestä, alle kolme (3) kalenterikuukautta kestävästä keskeytyksestä jäteastian tyhjennyksessä ilmoitetaan Stormossenille. Stormossenilla on oikeus sopia yhdestä (1) tällaisesta keskeytyksestä kalenterivuotta kohti asuinkiinteistöjen osalta. Jos saman kiinteistön keskeytyksiä on useampia kuin yksi (1) tai jos keskeytyksen kesto on yli kolme (3) kalenterikuukautta, poikkeamislupaa on anottava jätelautakunnalta, hyvissä ajoin, vähintään kolme (3) viikkoa ennen keskeytystä.

Kuinka moni voi osallistua yhteiseen biojäteastiakeräykseen?

Jos useampi kotitalous käyttää yhteistä biojätteen jäteastiaa, astian pienin mahdollinen tilavuus on viisi (5) litraa henkilöä ja viikkoa kohden. Esim. 240 litran jäteastian, jonka tyhjennysväli on kaksi (2) viikkoa, voi jakaa korkeintaan 24 henkilöä. Käsin liikuteltavan
biojäteastian suurin sallittu tilavuus on 240 litraa. Jos biojätteen tyhjennysväliä pidennetään talvikaudella (1.11.–31.3.) neljään (4) viikkoon, voi jäteastiaa käyttää korkeintaan 12 henkilöä.

Jos otamme yhteisen biojäteastian, miten hoidamme maksun?

Tyhjennysmaksu (8,56€/kerta) jaetaan osallistuvien osapuolten kesken. Laskun voi jakaa yhdessä sovittujen prosenttiosuuksien mukaan. Prosenttiosuudet merkitään yhteisen jäteastian hakemukseen. Jokaiselle osapuolelle tulee siis oma lasku ja lisäksi yhteisen jäteastian toimistomaksu (3,10€/lasku), yhteensä 12,40€ (4 laskua) vuodessa.

Minulle lähetettiin kompostointi-ilmoitus. Onko minun pakko kompostoida?

Ei ole. Voit myös kerätä biojätteesi biojäteastiaan, joka tyhjennetään Stormossenin puolesta. Biojäteastia voi olla oma tai yhteinen naapurin kanssa. Kompostointi-ilmoitus lähetettiin automaattisesti kaikille ja mikäli et aio kompostoida, voit laittaa lomakkeen paperinkeräykseen.

Minkälainen kompostorin tulee olla?

Kompostorin tulee olla suljettu, jotta haittaeläimet eivät pääse sisään sekä lämpöeristetty, jotta kompostointiprosessi jatkuu myös talvella. Voit ostaa kompostorin kaupasta tai rakentaa oman, kunhan vaatimukset täyttyvät. Täältä löydät ohjeita kompostointiin (ulkoinen linkki).

Tarkastaako joku, että minulla on kompostori?

Kompostoreiden tarkistuksia tehdään Vaasan seudun jätelautakunnan toimesta. Tarkistuksesta tulee ilmoitus kaksi viikkoa ennen tarkistusajankohtaa.

Voinko kompostoida bokashi-menetelmällä?

Kyllä, kunhan jäte jälkikompostoidaan vielä suljetussa kompostorissa. Jälkikompostorin ei tarvitse olla eristetty. Jätettä ei saa laittaa suoraan bokashista maahan.

Bokashi on biojätteen kompostoinnissa käytetty menetelmä, jossa biojäte fermentoidaan tiettyjen mikrobien avulla hapettomassa tilassa bokashi-astiassa. Astia seisoo sisätiloissa kaksi viikkoa.

Koskeeko muutos myös vapaa-ajan asuntoja?

Ei tällä erää. Muutos koskee vain vakinaisia asuntoja.

Mitä poltettavan jätteen keräykselle tapahtuu?

Kaikilla kotitalouksilla tulee edelleen olla poltettavan jätteen keräysastia. Poltettavan jätteen kuljetusyrityksen valitset ja tilaat itse myös jatkossa. Poltettavan jätteen käsittelymaksun laskuttaa 1.1.2023 lähtien Stormossen. Kuljetusyhtiö laskuttaa vain kuljetusmaksun.

Poltettavan jätteen kuljetusyhtiöni on laskuttanut käsittelymaksun. Mitä teen?

Älä maksa kuljetusyhtiölle käsittelymaksua. Ota ensisijaisesti yhteyttä suoraan kuljetusyhtiöön. Voit ilmoittaa asiasta Vaasan seudun jätelautakunnalle ja olla halutessasi yhteydessä kuluttaja-asiamieheen.

Minulla on monilokeroastia. Mitä sille tapahtuu?

Monilokerokeräys nykyisessä muodossa päättyy 30.6.2023. Stormossen jatkaa monilokerokeräystä 1.7.2023 alkaen, jolloin monilokeroastiaan kerätään biojäte (45 litraa), metallipakkaukset (30 litraa), muovipakkaukset (177 litraa) ja kartonkipakkaukset (118 litraa). Monilokeroastian tyhjennysmaksu on 14,86€/tyhjennys (sis. alv. 24 %). Huom! Jätelautakunnan tulee vielä hyväksyä ehdotettu tyhjennysmaksu. Hintaan sisältyy kuljetusmaksu, biojätteen käsittelymaksu (pakkausjätteellä ei ole käsittelymaksua) sekä astiapalvelu.

Nykyisenä monilokeroasiakkaana sinun tarvitsee irtisanoa nykyinen sopimuksesi vain, jos haluat lopettaa monilokeroastian käytön 30.6.2023 mennessä. Monilokeron tyhjennyksiä ja kuljetuksia jatkaa Stormossenin kilpailuttamana Remeo. Kysymykset ja palautteet osoitetaan 1.7.2023 lähtien Stormossenille asiakaspalvelu@stormossen.fi tai puhelimitse 010 320 7600.

Poltettava jäte tulee kerätä erilliseen astiaan 1.7.2023 alkaen. Poltettavan jätteen kuljetuspalvelun valitset itse. Osoita poltettavan jätteen tyhjennystä, tyhjennysväliä ja kuljetuksia koskevat kysymykset suoraan valitsemallesi jätteenkuljetusyritykselle.

Mikäli haluat uutena asiakkaana käyttää monilokerokeräystä kun biojätteen lajittelu alkaa 1.10.2023, ilmoita siitä Stormossenille viimeistään 31.7.2023 asiakaspalvelu@stormossen.fi tai 010 320 7600, niin toimitamme sinulle monilokeroastian 1.10.2023 mennessä.