Mihin jätehuollon muutokset perustuvat?

Vaasan seudun jätelautakunta on hyväksynyt paikalliset jätehuoltomääräykset, jotka tulivat voimaan 1.6.2022. Ne perustuvat Suomen jätelakiin, joka velvoittaa mm. biojätteen erilliskeräykseen omakotitaloissa sekä muovi- ja kartonkipakkausten keräykseen taloyhtiöissä. Taustalla on EU-direktiivi, jonka tavoitteena on kierrätysasteen nostaminen 65 prosenttiin vuoteen 2035 mennessä.

Miksi biojätteen erilliskeräys ei koske kaikkia kiinteistöjä Stormossenin toiminta-alueella?

Vaasan seudun jätelautakunta on päättänyt, että biojätteen erilliskeräys koskee postinumeroalueita, joissa on vähintään 200 asuinkiinteistöä ja niitä alueita, joiden kautta jäteauto joutuu ajamaan päästäkseen yli 200 asuinkiinteistön alueelle. Tämän linkin kautta näet, mitkä postinumerot kuuluvat alueeseen A, jossa biojätteen erilliskeräys alkaa 1.10.2023 sekä alueeseen B, jossa biojätteen erilliskeräys on vapaaehtoista. Alueella B asuvien on mahdollista liittyä biojätteen keräykseen samoin ehdoin kuin alueella A asuvat.

Minun omakotitaloudessani ei synny biojätettä. Miksi minun pitää liittyä biojätteen keräykseen?

Kaikkien alueella A asuvien tulee Vaasan seudun jätelautakunnan hyväksymien jätehuoltomääräysten mukaan liittyä biojätteen erilliskeräykseen riippumatta jätteen määrästä. Vaihtoehtoina on oma biojäteastia, yhteinen astia naapurin kanssa tai suljettu ja eristetty kompostori. Lue lisää vaihtoehdoista täältä.

Minulla tulee todella vähän biojätettä. Mitä minun kannattaa tehdä?

Kannattaa selvittää naapureiden kanssa mahdollisuutta yhteisen jäteastian käyttöön. Tällöin kustannukset jakautuvat kaikille käyttäjille. Hakemus yhteisestä jäteastiasta tehdään Vaasan seudun jätelautakunnalle tällä lomakkeella (ulkoinen linkki).

Kuka tyhjentää minun biojäteastiani?

Löydät Stormossenin kilpailuttamat kuljetusfirmat ja heidän toiminta-alueet postinumeroittain tämän linkin kautta. Ongelmatilanteissa tai muutoksissa yms. ole yhteydessä Stormosseniin info@stormossen.fi tai 010 320 7600.

Kuinka usein biojäteastia tyhjennetään?

Jätehuoltomääräysten mukaan pisin mahdollinen tyhjennysväli biojätteelle on kaksi viikkoa kesäaikana (huhti-lokakuu) ja neljä viikkoa talviaikana (marras-maaliskuu). Biojäte alkaa helposti haista ja voi houkutella haittaeläimiä, tästä syystä se tulee tyhjätä useammin.

Tyhjennysväli on automaattisesti kaksi viikkoa vuoden ympäri. Jos haluat pidentää tyhjennysväliä neljään viikkoon talven ajaksi, ole yhteydessä Stormosseniin info@stormossen.fi tai 010 320 7600.

Tyhjennysväli voi myös olla tarvittaessa viikon välein. Tyhjennysväli voi olla vain viikko, kaksi tai neljä viikkoa.

Kuinka moni voi osallistua yhteiseen biojäteastiakeräykseen?

Jos useampi kotitalous käyttää yhteistä biojätteen jäteastiaa, astian pienin mahdollinen tilavuus on viisi (5) litraa henkilöä ja viikkoa kohden. Esim. 240 litran jäteastian, jonka tyhjennysväli on kaksi (2) viikkoa, voi jakaa korkeintaan 24 henkilöä. Käsin liikuteltavan
biojäteastian suurin sallittu tilavuus on 240 litraa. Jos biojätteen tyhjennysväliä pidennetään talvikaudella (1.11.–31.3.) neljään (4) viikkoon, voi jäteastiaa käyttää korkeintaan 12 henkilöä.

Jos otamme yhteisen biojäteastian, miten hoidamme maksun?

Tyhjennysmaksu (8,56€/kerta) jaetaan osallistuvien osapuolten kesken. Laskun voi jakaa yhdessä sovittujen prosenttiosuuksien mukaan. Prosenttiosuudet merkitään yhteisen jäteastian hakemukseen. Jokaiselle osapuolelle tulee siis oma lasku ja lisäksi lisämaksu jaetusta laskusta (3,10€/lasku), yhteensä 12,40€ (4 laskua) vuodessa.

Minulle lähetettiin kompostointi-ilmoitus. Onko minun pakko kompostoida?

Ei ole. Voit myös kerätä biojätteesi biojäteastiaan, joka tyhjennetään Stormossenin puolesta. Biojäteastia voi olla oma tai yhteinen naapurin kanssa. Kompostointi-ilmoitus lähetettiin automaattisesti kaikille ja mikäli et aio kompostoida, voit laittaa lomakkeen paperinkeräykseen.

Minkälainen kompostorin tulee olla?

Kompostorin tulee olla suljettu, jotta haittaeläimet eivät pääse sisään sekä lämpöeristetty, jotta kompostointiprosessi jatkuu myös talvella. Voit ostaa kompostorin kaupasta tai rakentaa oman, kunhan vaatimukset täyttyvät. Täältä löydät ohjeita kompostointiin (ulkoinen linkki).

Tarkastaako joku, että minulla on kompostori?

Kompostoreiden tarkistuksia tehdään Vaasan seudun jätelautakunnan toimesta. Tarkistuksesta tulee ilmoitus kaksi viikkoa ennen tarkistusajankohtaa.

Voinko kompostoida bokashi-menetelmällä?

Kyllä, kunhan jäte jälkikompostoidaan vielä suljetussa kompostorissa. Jälkikompostorin ei tarvitse olla eristetty. Jätettä ei saa laittaa suoraan bokashista maahan.

Bokashi on biojätteen kompostoinnissa käytetty menetelmä, jossa biojäte fermentoidaan tiettyjen mikrobien avulla hapettomassa tilassa bokashi-astiassa. Astia seisoo sisätiloissa kaksi viikkoa.

Olen tehnyt kompostointi-ilmoituksen, mutta en ole saanut vastausta

Jätelautakunta käsittelee kompostointi-ilmoitukset ja yhteisen jäteastian hakemukset tulojärjestyksessä. Hakemuksia on tullut odotettua enemmän, joten päätöksen saaminen kestää tavallista pidempään. Kompostin voi hankkia ja sitä voi alkaa käyttämään vaikka päätöstä ei ole tullut. Mikäli pihaasi tulee kesän aikana biojäteastia vaikka olet tehnyt kompostointi-ilmoituksen, ole yhteydessä Stormosseniin asiakaspalvelu@stormossen.fi tai 010 320 7600.

Koskeeko muutos myös vapaa-ajan asuntoja?

Ei tällä erää. Muutos koskee vain vakinaisia asuntoja.

Mitä poltettavan jätteen keräykselle tapahtuu?

Kaikilla kotitalouksilla tulee edelleen olla poltettavan jätteen keräysastia. Poltettavan jätteen kuljetusyrityksen valitset ja tilaat itse myös jatkossa. Poltettavan jätteen käsittelymaksun laskuttaa 1.1.2023 lähtien Stormossen. Kuljetusyhtiö laskuttaa vain kuljetusmaksun.

Voinko käyttää biojätteen lajitteluun monilokeroastiaa?

Kyllä. Vaihtoehtona on lajitella biojäte myös Stormossenin monilokeroastiaan. Monilokeroastiaan kerätään biojäte (45 litraa), metallipakkaukset (30 litraa), muovipakkaukset (177 litraa) ja kartonkipakkaukset (118 litraa). Monilokeroastian tyhjennysmaksu on 14,86€/tyhjennys (sis. alv. 24 %). Hintaan sisältyy kuljetusmaksu, biojätteen käsittelymaksu (pakkausjätteellä ei ole käsittelymaksua) sekä astiapalvelu.

Monilokeroastian tyhjennysväli on kaksi viikkoa kesällä (huhti-lokakuu). Talvella (marras-maaliskuu) tyhjennysväliä voi tarpeen mukaan pidentää neljään viikkoon.

Poltettava jäte tulee kerätä erilliseen astiaan. Poltettavan jätteen kuljetuspalvelun valitset itse. Osoita poltettavan jätteen tyhjennystä, tyhjennysväliä ja kuljetuksia koskevat kysymykset suoraan valitsemallesi jätteenkuljetusyritykselle.

Mikäli haluat uutena asiakkaana alkaa käyttää monilokeroastiaa, ota yhteys Stormosseniin asiakaspalvelu@stormossen.fi tai 010 320 7600.

Miksi poltettava jäte ei voi olla monilokeroastiassa?

Suomen jätelaki velvoittaa kuntia järjestämään biojätteen ja pakkausjätteiden (metalli-, lasi-, muovi- ja kartonkipakkaukset sekä paristot) kuljetuksen. Jätelain mukaan alueen jätehuoltoviranomainen voi päättää kuka kuljettaa poltettavan jätteen. Vaasan seudun jätelautakunnan päätöksen mukaan poltettavan jätteen kuljetus jää vapaille markkinoille, eli sen kuljettaa yksityiset yritykset. Näin ollen poltettava jäte ei voi olla yhteisastiassa bio- tai pakkausjätteiden kanssa, jolloin poltettavalle jätteelle täytyy tässä tapauksessa hankkia erillinen astia.

Minulla on astia, jossa on lokerot biojätteelle ja poltettavalle. Voinko käyttää sitä?

Valitettavasti kaksilokeroastiaa ei voi tällä hetkellä käyttää.

Suomen jätelaki velvoittaa kuntia järjestämään biojätteen ja pakkausjätteiden (metalli-, lasi-, muovi- ja kartonkipakkaukset sekä paristot) kuljetuksen. Jätelain mukaan alueen jätehuoltoviranomainen voi päättää kuka kuljettaa poltettavan jätteen. Vaasan seudun jätelautakunnan päätöksen mukaan poltettavan jätteen kuljetus jää vapaille markkinoille, eli sen kuljettaa yksityiset yritykset. Näin ollen poltettava jäte ei voi olla yhteisastiassa bio- tai pakkausjätteiden kanssa, jolloin poltettavalle jätteelle täytyy tässä tapauksessa hankkia erillinen astia.

Sinulla täytyy siis olla erillinen astia biojätteelle ja poltettavalle jätteelle.

Meidän taloyhtiön pihaan on ilmestynyt uusia jäteastioita. Mitä varten?

Vähintään viiden huoneiston taloyhtiöissä aloitetaan 1.7.2023 muovi- ja kartonkipakkausten lajittelu. Mikäli teillä on jo muovin- ja kartonginkeräys ja pihaan tuodut astiat ovat ylimääräisiä, ottakaa yhteys Stormosseniin logistiikka@stormossen.fi.

Miksi pihaani on ilmestynyt biojäteastia vaikka olen tehnyt kompostointi-ilmoituksen?

Valitettavasti rekisterien kanssa on ollut ongelmia, mistä johtuen astioita on vahingossa viety kotitalouksiin, joissa on ilmoitettu kompostoinnista. Ilmoita meille sähköpostilla logistiikka@stormossen.fi niin haemme astian pois mahdollisimman pian. Jätäthän astian selkeästi näkyviin, jotta kuljettaja löytää sen hakiessaan. Ethän laita astiaan mitään jätettä. Kiitos.