Vasa segrade i Yles kampanj Älskade plast

Stormossen deltog med Vasa stad i april i Yles riksomfattande återvinningskampanj Älskade plast. Under kampanjen tävlade Vasa med Tammerfors, Lahtis, Joensuu och Uleåborg om vem som samlar in mest återvinnbar förpackningsplast. Segraren i tävlingen offentliggjordes i Yles direktsändning lördag 4.5. Vasa kom på första plats i tävlingen.

I Vasa var tävlingstiden 10-12.4 och tävlingen kulminerade i ett torgevenemang som ordnades 12.4. Alla Vasabor fick delta i tävlingen genom att föra sitt förpackningsplastavfall till tävlingens insamlingsstationer. Under tävlingstiden samlades totalt 3 869,6 kg in i Vasa i förhållande till invånarantalet.

Målet med kampanjen var att sprida information om plaståtervinning, få finländarna att sortera sin förpackningsplast och värdesätta plast som råmaterial. Plaståtervinningen och utvecklandet av den fortsätter ännu i Vasa. I början av kampanjen satte Stormossen ut insamlingskärl för förpackningsplast till alla återvinningsstationer.