Vårt kontor är stängt

Vi håller vårt kontor på Stormossvägen 56 (Kvevlax) stängt från och med 20.3.2020 p.g.a. coronavirussituationen.

Vi betjänar normalt på nätet och per telefon.
info@stormossen.fi
Tel. 010 320 7600 (växel) vardagar kl. 9 – 15.

Närmare kontaktuppgifter hittar du här.