Uthyrningsprislista

Hyresflak

Hyresflak (talkoflak) för hushåll och bostadsbolag. Priserna på den här sidan är riktgivande och kan variera beroende på det verkliga transportavståndet. Hyran bestäms på basen av avståndet från Vasa återvinningsstation.

Pris enligt zon (hyrestid 1-3 dygn)€/t momsv 0%)moms 24%€/t (inkl.moms)
ZON I
Centrum, Gerby, Västervik, Vasklot, Gamla Vasa, Korsnäståget, Smedsby
112,9027,10140,00
ZON II
Sundom, Solf, Rimal, Helsingby, Toby, Veikars, Voitby, Kvevlax, Koskö, Singsby
133,0631,94165,00
ZON III
Åminne, Övermalax, Långåminne, Lillkyro, Kuni, Vallvik, Västerhankmo, Österhankmo, Petsmo, Jungsund, Alskat, Iskmo, Köklot
209,6850,32260,00
ZON IV
Gålören, Petalax, Svarvar, Replot, Vöyri, Storkyro, Korsnäs
282,2667,74350,00
Därefter tillkommer €/dygn16,133,8720,00

Tillkommer behandlingsavgift enligt avfallets vikt och vågavgift enligt prislistan. Ris och sly tas emot avgiftsfritt.

Släpkärra

Från Sampogatans återvinningsstation i Vasa (Dragnäsbäck) kan man hyra en släpkärra för att transportera avfall.
Pris 10 €/3 timmar