Trädgårdsavfallsstation är öppen till 14.11

Vi har förlängt öppethållningen av trädgårdsavfallsstationen på Strömbergsgatan i Vasa till och med lördagen den 14.11 p.g.a. stor efterfrågan.

På måndagar, tisdagar och fredagar betjänar trädgårdsavfallsstationen kl. 11.30-19 och på lördagar kl. 10-14.

Avfall från trädgården delas in i två kategorier:

  • löv, gräsklipp, blast, flisat ris, överbliven äppelskörd
  • ris, kvistar och enskilda träd.

Ha alltid med ditt kundkort då du för trädgårdsavfall till Stormossen. Trädgårdsavfall är gratis för kunden, men vi för statistik över antalet besökare och därför skannas ditt kort.