Stormossen_risut_2223 (1)

Trädgårdsavfall

Avfall från trädgården delas in i två kategorier:

  • löv, gräsklipp, blast, flisat ris, överbliven äppelskörd
  • ris, kvistar och enskilda träd

Hit kan du föra ditt trädgårdsavfall

Alla våra återvinningsstationer, förutom Sampogatan i Vasa och Minimossens miniåtervinningsstation, tar emot trädgårdsavfall. Under sommarhalvåret tjänar även trädgårdsavfallsstationen på Strömbergsgatan i Vasa. Stationernas öppethållningstider.

Ha alltid med ditt kundkort då du för trädgårdsavfall till Stormossen. Trädgårdsavfall är gratis för kunden, men vi för statistik över antalet besökare och därför skannas ditt kort.

Vad händer med trädgårdsavfallet?

Avfall från trädgården flisas och blandas med rötrest från biogasanläggningen för att bli kompostjord.