Svara på kundundersökning

Vasaregionens avfallsnämnd (Korsholm, Korsnäs, Malax, Storkyro, Vasa, Vörå) ordnar en kundundersökning om utvidgning av avfallsinsamlingen på sitt verksamhetsområde. Det är möjligt att svara på undersökningen via internet; https://www.feelback.com/vaasanjltk. Det är möjligt att svara på undersökningen också i biblioteken i Korsholm, Korsnäs, Malax, Storkyro, Vasa och Vörå under tiden 6.4-19.5.2019. Också pappersblanketter finns att tillgå där.

Du kan också delta i utlottningen av en Jopo-cykel.

Tilläggsuppgifter om ärendet ger avfallshanteringskoordinator Susanna Paavola-Lehtinen, tel. 06-3254206, susanna.paavola-lehtinen@vaasa.fi.