Stormossens verksamhet i coronavirus-situationen – uppdaterat 18.6.2020

Stormossen följer myndigheternas anvisningar och rekommendationer. För tillfället fungerar Stormossens avfallsmottagning och -behandling samt kundservicen i olika kanaler normalt.

Minimossen har öppnat

Öppethållningstider ti-fre 10-18 och lö 11-15. Café Minimossen är också öppet, men vi serverar för tillfället salladsportioner istället för lunchsoppa.

Vi ber alla kunder att ta hand om sin handhygien. På vår kundtoalett kan man tvätta händerna och vi har också handdesinficeringsmedel. Håll avstånd till andra kunder och till personalen. Om du har förkylningssymptom ber vi dig att stanna hemma.

Vårt kontor är fortfarande stängt

Vi håller vårt kontor på Stormossvägen 56 (Kvevlax) stängt från och med 20.3.2020 p.g.a. coronavirussituationen.

Vi betjänar normalt på nätet och per telefon.
info@stormossen.fi
Tel. 010 320 7600 (växel) vardagar kl. 9 – 15.

Anvisningar till invånarna

  • Lägg näsdukar och servetter och övrigt avfall från insjuknade i en påse i en egen papperskorg. Slut påsen tätt och lägg den i brännbart avfall. Töm de sjukas sopkärl dagligen.
  • Ifall det blir avbrott i soptömningarna skall avfallet packas tätt och förvaras i ett utrymme där de inte kan skada hälsan och där t.ex. skadedjur inte kommer åt att sprida ut avfallet.
  • Det uppkommer mindre brännbart avfall om förpackningsavfall sorteras effektivt och packas tätt.
  • Avfall skall inte lämnas på obemannade avfallspunkter om sopkärlen är fulla.

Hämtningstjänsten

Hämtningstjänster utförs inte i nuläget. Avbrottet gäller till 31.8. Vi följer läget och informerar om fortsättningen.

Besöksgrupper och rådgivning

Vi tar åter emot besöksgrupper samt gör rådgivningsbesök med vissa begränsningar. Vi kan ordna en föreläsning i vårt auditorium för en grupp på max. 20 personer, men tyvärr kan ingen anläggningsrunda arrangeras.

Vi informerar om fortsatta åtgärder och förändringar. Vår hemsida fungerar som huvudsaklig kanal för information i ärendet.