Stormossens verksamhet i coronavirus-situationen – uppdateras

Skjut upp besök på återvinningsstationen

Vi begränsar antalet kunder och bilar som är samtidigt på återvinningsstationerna. Från och med 8.4 får högst tre bilar vistas samtidigt på Stormossens återvinningsstation. På de övriga stationerna släpps ett begränsat antal in på området samtidigt enligt situation, så att närkontakter undviks. Vi uppmanar våra kunder att skjuta upp sina besök till återvinningsstationen tills coronasituationen är över. Så minskar vi riskerna tillsammans!

Minimossen öppnar igen 2.6

Minimossen öppnar igen på tisdag 2.6. Vi har öppet ti-fre 10-18 och lö 11-15. Café Minimossen är också öppet, men vi serverar ingen lunchsoppa.

Vi ber alla kunder att ta hand om sin handhygien. På vår kundtoalett kan man tvätta händerna och vi har också handdesinficeringsmedel. Håll avstånd till andra kunder och till personalen. Om du har förkylningssymptom ber vi dig att stanna hemma.

Vårt kontor är stängt

Vi håller vårt kontor på Stormossvägen 56 (Kvevlax) stängt från och med 20.3.2020 p.g.a. coronavirussituationen.

Vi betjänar normalt på nätet och per telefon.
info@stormossen.fi
Tel. 010 320 7600 (växel) vardagar kl. 9 – 15.

Anvisningar till invånarna
  • Lägg näsdukar och servetter och övrigt avfall från insjuknade i en påse i en egen papperskorg. Slut påsen tätt och lägg den i brännbart avfall. Töm de sjukas sopkärl dagligen.
  • Ifall det blir avbrott i soptömningarna skall avfallet packas tätt och förvaras i ett utrymme där de inte kan skada hälsan och där t.ex. skadedjur inte kommer åt att sprida ut avfallet.
  • Det uppkommer mindre brännbart avfall om förpackningsavfall sorteras effektivt och packas tätt.
  • Avfall skall inte lämnas på obemannade avfallspunkter om sopkärlen är fulla.
Stormossens verksamhet

Stormossen följer myndigheternas anvisningar och rekommendationer. För tillfället fungerar Stormossens avfallsmottagning och -behandling samt kundservicen i olika kanaler normalt.

Återvinningsstationerna

Vi ber våra kunder att skjuta upp icke-brådskande besök till återvinningsstationerna tills coronaläget är över, om det är möjligt att upplagra avfallet hemma. Vi ber återvinningsstationernas kunder följa de instruktioner som personalen på våra stationer ger, t.ex. hålla tillräckligt avstånd till varandra. Vi rekommenderar att beställa nya kundkort på hemsidan i god tid före besöken på återvinningsstationen, varpå vi postar hem kortet. Om kunden registrerar ett kort vid återvinningsstationen, ges kunden en blankett att fylla i sin egen bil (inte på stationens kontor).

Ekobil-kampanjen

Ekobil-kampanjen för insamling av farligt avfall, metall-, el- och elektronikskrot skjuts upp. Den skulle ha ägt rum 4.5-15.6. Vi återkommer med ny tidtabellen då corona-läget är över.

Hämtningstjänsten

Hämtningstjänster utförs inte i nuläget. Avbrottet gäller till 31.8. Vi följer läget och informerar om fortsättningen.

Besökare och rådgivning

Tillsvidare tar Stormossen och Minimossen inte emot besöksgrupper, och rådgivningspersonalen besöker inte skolor och daghem oa.

Vi informerar om fortsatta åtgärder och förändringar. Vår hemsida fungerar som huvudsaklig kanal för information i ärendet.