Stormossen söker sommarjobbare

Vill du jobba för en hållbar framtid? Då har du hittat rätt. Stormossen är en utvecklingsplattform för cirkulär ekonomi. Nu söker vi ivriga och serviceinriktade sommarjobbare som vill arbeta med oss mot en ökad materialåtervinning. År 2030 ska 65% av allt material som slängs återvinnas. För att det är viktigt.

I år erbjuder Stormossen följande sommarjobb: Återvinningstationsskötare (6 st), personal till trädgårdsavfallsstationen, torkanläggningsskötare, vågoperatör och personal till miljöavdelningen.

Ansökningstiden för sommarjobb på Stormossen avslutas 31.3.2022. Vi gör kontinuerligt intervjuer under ansökningstiden. Observera att du behöver vara minst 18 år för att söka sommarjobb på Stormossen.

Ansökningsblanketten finns här.

Återvinningsstationsskötare (6 st)

Stormossen avfallscentral i Kvevlax: Återvinningsstationsskötare x 3
Vasa återvinningsstation på Sampogatan: Återvinningsstationsskötare x 2
Återvinningsstationerna i Vörå, Oravais, Maxmo och Malax: Återvinningsstationsskötare x 1

På återvinningsstationen är dina arbetsuppgifter att:

 • Ta emot avfall till återvinningsstationen och anvisa kunderna till rätt sortering
 • Sortera farligt avfall till rätt ställe
 • Se till att arbetsmiljön hålls städad
 • Anvisa kunder som lossar last
 • Vid behov delta i kampanjer och andra tjänster

Språkkunskaper: Arbetet förutsätter muntliga kunskaper i finska och svenska.
Förman: Servicechef Timo Lehtola tel 010 320 7608 e-post timo.lehtola(a)stormossen.fi

Personal till trädgårdsavfallsstationen

trädgårdsavfallsstationen är dina arbetsuppgifter att:

 • Ta emot kunder som levererar last
 • Ge rådgivning om rätt plats för lossning
 • Sälja jord åt kunder med släpkärra
 • Ordna med lastning av jord

Språkkunskaper: Arbetet förutsätter muntliga kunskaper i finska och svenska.
Förman: Servicechef Timo Lehtola tel 010 320 7608 e-post timo.lehtola(a)stormossen.fi

Torkanläggningsskötare

På torkanläggningen vid Stormossen i Kvevlax är dina arbetsuppgifter att:

 • Sköta torkstationens maskiner
 • Göra förebyggande underhåll och service tillsammans med ordinarie personal
 • Ta hand om anläggningens fortlöpande funktion och rapportering till ordinarie personal eller förman
 • Övervaka reningsverken
 • Vid behov bistå ordinarie personal vid reningsverken vid servicearbeten
 • Upprätthålla ordning och renlighet på anläggningen

Anställningstid 6.6-26.8.2022.
Förman: Thomas Kalander, förman för biologisk behandling och gasproduktion tel 010 320 7612 e-post thomas.kalander(a)stormossen.fi

Vågoperatör

Dina arbetsuppgifter som vågoperatör vid vågen vid Stormossen i Kvevlax är att:

 • Ta emot och mata in uppgifter från transportdokument till vågprogrammet
 • uppdatera ADB-register uppdateringar
 • Sköta faktureringsunderlag och annan kontakt till faktureringen
 • Lastgranska med övervakningskameror och hålla kontakt med ansvarspersoner
 • Granska invägningar som skett utom öppettiderna och korrigera eventuella fel i produktkoder
 • Övervaka området via kameror
 • Granska vägningarna (digitallentimen tarkistaminen) vid behov och rapportera till förmannen
 • Instruera chaufförer till rätt mottagningsplats och kontakta transportbolag vid behov
 • Göra eventuella servicearbeten utom vågens serviceavtal

Anställningstid: sommaren med eventuellt fortsättning (vid sidan av studier)
Språkkunskaper: grundkunskaper i finska och svenska
Gärna studier inom teknik (ingenjör)
Förman: Vesa Lehtivuori, förman för vågfunktioner och kompostjord tel 010 320 7633 e-post vesa.lehtivuori(a)stormossen.fi

Personal till miljöavdelningen

Dina arbetsuppgifter på miljöavdelningen på Stormossen i Kvevlax är att:

 • Göra plockanalys på inkommande bioavfall och brännbart avfall samt bokföra resultaten i Excell.
 • Göra temperaturmätning av kompost och ev. annan provtagning och övriga ärenden.

Vi söker dig som:

 • Kan jobba självständigt, men också som en del av ett team
 • Är noggrann och uthållig
 • Har kunskaper i Office-programmen

Anställningstid: ca 4 mån, maj-augusti
Jobbet passar bra t.ex. för en studerande inom miljö eller teknik.
Kontaktperson: Johanna Penttinen-Källroos, miljö- och kvalitetschef tel 010 320 7636 e-post johanna.penttinen-kallroos(a)stormossen.fi

Ansökningsblanketten finns här.