Stormossen söker sommarjobbare

Vill du jobba för en hållbar framtid? Då har du hittat rätt. Stormossen är en utvecklingsplattform för cirkulär ekonomi. Nu söker vi ivriga och serviceinriktade sommarjobbare som vill arbeta med oss mot en ökad materialåtervinning. År 2030 ska 65% av allt material som slängs återvinnas. För att det är viktigt.

I år erbjuder Stormossen följande sommarjobb: Återvinningstationsskötare (5 st), torkanläggningsskötare, anläggningsskötare till förbehandling, vågoperatör och en innehållsproducent till kommunikationsavdelningen.

Ansökningstiden för sommarjobb på Stormossen avslutas 17.2.2023. Vi gör kontinuerligt intervjuer under ansökningstiden, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Observera att du behöver vara minst 18 år för att söka sommarjobb på Stormossen.

Här är ansökningsblanketten för sommarjobb.

Återvinningsstationsskötare (5 st)

På återvinningsstationen är dina arbetsuppgifter att:

 • anvisa kunderna till rätt sortering på återvinningsstationerna.
 • se till att arbetsmiljön hålls städad.
 • vid behov delta i kampanjer och andra tjänster.

Arbete erbjuds under maj-augusti.
Tidigare erfarenhet av jobb på en återvinningsstation ses som merit.
Arbetet förutsätter muntliga kunskaper i finska och svenska.
Ytterligare kontaktuppgifter ger servicechef Timo Lehtola e-post timo.lehtola@stormossen.fi tel 010 320 7608

Torkanläggningsskötare

På torkanläggningen vid Stormossen i Kvevlax är dina arbetsuppgifter att:

 • sköta torkstationens maskiner.
 • göra förebyggande underhåll och service tillsammans med ordinarie personal.
 • ta hand om anläggningens fortlöpande funktion och rapportering till ordinarie personal eller förman.
 • övervaka reningsverken.
 • vid behov bistå ordinarie personal vid reningsverken vid servicearbeten.
 • upprätthålla ordning och renlighet på anläggningen.
 • vid behov utföra andra motsvarande uppgifter.

Arbete erbjuds under tiden maj/juni-augusti. Möjligheter till fortsatta inhopp är möjliga.
Arbetet lämpar sig för dig som studerar teknik på yrkes- eller yrkeshögskolenivå eller har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
Att kunna hantera verktyg är nödvändigt och ses som merit.
För mera information, kontakta Thomas Kalander, förman för biologisk behandling och gasproduktion, e-post thomas.kalander@stormossen.fi tel 010 320 7612 eller driftschef Kristiina Kuosma kristiina.kuosma@stormossen.fi eller tel 010 320 7661

Anläggningsskötare till förbehandling

I förbehandlingen vid Stormossen i Kvevlax är dina arbetsuppgifter att:

 • sköta anläggningens maskiner.
 • göra förebyggande underhåll och service tillsammans med ordinarie personal.
 • ta hand om anläggningens fortlöpande funktion och rapportering till ordinarie personal eller förman.
 • upprätthålla ordning och renlighet på anläggningen.
 • vid behov utföra andra motsvarande uppgifter.

Arbete erbjuds under tiden maj/juni-augusti. Möjligheter till fortsatta inhopp är möjliga.
Arbetet lämpar sig för dig som studerar teknik på yrkes- eller yrkeshögskolenivå eller har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
Att kunna hantera verktyg är nödvändigt och ses som merit.
För mera information, kontakta Thomas Kalander, förman för biologisk behandling och gasproduktion, thomas.kalander@stormossen.fi tel 010 320 7612 e-post eller driftschef Kristiina Kuosma kristiina.kuosma@stormossen.fi eller tel 010 320 7661

Vågoperatör

Vid Stormossens våg vid avfallscentralen i Kvevlax är dina arbetsuppgifter att:

 • väga avfall och behandla transportdokument
 • Instruera chaufförer

Arbete erbjuds under tiden maj/juni-augusti. Möjligheter till fortsatta inhopp är möjliga.
Arbetet förutsätter muntliga kunskaper i finska och svenska.
Arbetet lämpar sig för dig som studerar t.ex. energi- och miljöteknik.
För mera information, kontakta Thomas Kalander, förman för biologisk behandling och gasproduktion, thomas.kalander@stormossen.fi tel 010 320 7612 e-post eller driftschef Kristiina Kuosma kristiina.kuosma@stormossen.fi eller tel 010 320 7661

Innehållsproducent till kommunikationsavdelningen

På kommunikationsavdelningen vid Stormossens kontor i Kvevlax är dina uppgifter att:

 • producera innehåll i både text- och bildformat för både tryck och skärm.
 • producera innehåll till sociala medier och hemsida.
 • sammanställa instruktionsmaterial.
 • vid behov andra uppgifter.

Arbete erbjuds under tiden maj-september.
Arbetet passar dig som studerar kommunikation eller motsvarande på yrkeshögskole- eller högskolenivå.
Arbetet förutsätter goda språkkunskaper i både tal och skrift på svenska och finska.
Vi önskar att du, utöver din ansökan, skickar en kort presentationsvideo (max. 1 minut) per e-post till kommunikation@stormossen.fi senast 17.2.2023.
För mera information, kontakta kommunikationschef Nina Lindman via e-post nina.lindman@stormossen.fi eller telefon 0103207640

Här är ansökningsblanketten för sommarjobb.