Ett nyckelkärl är ett låst kärl avsett för brännbart avfall och bioavfall från fritidshus. Kärlen finns utanför grinden till alla återvinningsstationer och vid 17 andra platser. De kan användas dygnet runt.

Nyckeln till ett nyckelkärl löses ut mot en pantavgift på 20 euro. Därefter kan nyckelkärlet användas 1.5-30.9. En bruksavgift på 25 euro faktureras årligen efter säsongen. Om nyckelkärlet används året runt kostar det 60 euro. Observera att nyckelkärlen vid återvinningsstationerna tas bort vintertid.

Här kan du fylla i pdf-blanketten för att få tillgång till nyckelkärlet. Om du lämnar in blanketten vid någon av våra återvinningsstationer eller vid kontoret i Kvevlax får du nyckeln samtidigt. Om du postar du blanketten, kommer nyckeln till dig på posten.

Bruksavgiften för nyckelkärl 1.5-30.9 är 25 euro + 20 euro i pant.
Summan faktureras årligen efter säsongen.

Bruksavgift för nyckelkärl året runt är 60 euro + 20 euro i pant.
Observera att nyckelkärlen vid återvinningsstationerna tas bort vintertid.

Här kan du fylla i pdf-blanketten för att få tillgång till nyckelkärlet. Om du lämnar in blanketten vid någon av våra återvinningsstationer eller vid kontoret i Kvevlax får du nyckeln samtidigt. Om du postar du blanketten, kommer nyckeln till dig på posten.

Trädgårdsavfall tas emot året runt

Trädgårdsavfallsstationen på Strömbergsgatan i Vasa är stängd.  Du kan för trädgårdsavfall till Stormossens återvinningsstation i Kvevlax året runt. Återvinningsstationen är öppen må-fre kl. 7-19. Avfall från trädgården delas in i…