Skrotinsamlingen i skärgården samlade en rekordmängd avfall

Cirka 81 000 kilo metall-, el- och elektronikskrot samlades in under skrotinsamlingen i skärgården 31.7 – 1.8. Stormossen tackar alla som deltog i kampanjen! Tillsammans fortsätter vi att hålla skärgården snygg och städad i framtiden!

Det skulle ändå vara bäst om inget avfall alls skulle uppstå. Här är några tips för att minska på skrotet:

  • Undvik impulsköp.
  • Hyr eller låna istället för att köpa.
  • Köp produkter som är hållbara och kan repareras.
  • Spara energi genom att släcka lamporna.

Stormossen och Håll Skärgården Ren rf har organiserat skrotinsamlingen i skärgården på Stormossens område varje sommar sedan 2004.