Skrotinsamling i skärgården 31.7-2.8

Tillsammans kan vi hålla skärgården snygg och städad. Under veckoslutet 31.7-2.8 ordnas Stormossens årliga skrotinsamlingen i skärgården. Du kan kostnadsfritt föra metall-, el- och elektronikskrot till skärgårdens insamlingspunkter i Vörå, Korsholm, Vasa, Malax och Korsnäs.

Samma veckoslut trafikerar servicefartyget Roope-Botnia och samlar in skrot vid Jannes Saloon och Larsbjörkarsskär.