Registrering av kundkort – Hushåll

Villkor för kundkortet (hushåll)

 • Kundkortet är en värdehandling som ska förvaras omsorgsfullt.
 • Förlorat kundkort skall anmälas och spärras omgående. Vid förlust av ett kort kostar ett nytt 12 €.
 • Extrakort inom hushållet kostar 10 €/st.
 • Meddela Stormossen ny adress vid flyttning.
 • Kundkortet är personligt och får ej överlåtas utanför hushållet.
 • Kundkort för hushåll får inte användas för avlämning av verksamhetsavfall (från företag).
 • Sex (6) avgiftsfria besök för stadigvarande bostad samt två (2) avgiftsfria besök för fritidsbostad per kalenderår, därefter debitering med 15 € per besök.
 • Kortet berättigar till avlämning av max. 2 m³ avfall per besök.
 • Avfallet skall sorteras enligt gällande anvisningar.
 • Kortet gäller ej särskilda tjänster vid återvinningsstationerna, såsom hämtningstjänst, hyresflak. hyrning av släpkärra eller avfallskärl med lås (för brännbart avfall).
 • Stormossen kan utan föregående varsel ändra priser och villkor för kundkortet.
 • Stormossen har rätt att spärra kort om de missbrukas.