muovijate

Plastförpackningar

En plastförpackning är ett omslag som används för att packa in en produkt. Det kan exempelvis vara plast från livsmedel, askar för tomater, yoghurtburkar eller förpackningar från pålägg. Plastpåsar räknas också som en plastförpackning, likaså plastförpackningar från tvättmedel, schampo och tvål. Plastflaskor, kanistrar och burkar är också välkommet i plaståtervinningen. Platta gärna till förpackningen om så är möjligt.

Hur gör jag?

Skölj snabbt med kallt vatten och torka förpackningen. Ta bort korkar och lock. För den tomma, torra och rena plastförpackningen till återvinning. Om förpackningen luktar illa kan den sorteras som brännbart.

Vad får inte sorteras som plastförpackning?

Leksaker, pulkor, vattenkannor, ljusbehållare, blomkrukor och andra föremål i plast som inte är en förpackning sorteras som brännbart. PVC-plast (märkning 03) får inte sorteras som plastförpackning. Förpackningar som är smutsiga eller innehåller rester av farligt avfall får inte sorteras som plastförpackningar.

Vad händer med alla plastförpackningar sedan?

Plastförpackningar återvinns vid Fortums plastraffinaderi i Riihimäki där det används som råvara vid tillverkning av nya plastprodukter. Av gamla plastförpackningar tillverkas plastgranulat, plastpåsar, blomkrukor och plasthinkar. Finlands Returplast Ab ansvarar för återvinningen av plastförpackningar.

Här kan du lämna plast:

  • Korsholm Smedsby UF
  • Malax Köpings S-market
  • Vasa Prisma
  • Vasa Citymarket Stenhaga
  • Vasa Lidl Melmo
  • Vasa S-market Gerby
  • Storkyro S-market
  • Vörå S-market

Plastförpackningar kan även föras till samtliga återvinningsstationer.