ADMINISTRATION OCH EKONOMI

Aimo Latvala, verkställande direktör
tel 010 320 7601
aimo.latvala@stormossen.fi

Håkan Hagberg, ekonomichef
tel 010 320 7670
hakan.hagberg@stormossen.fi

Jenni Riekkinen, HR-chef
tel. 010 320 7606
jenni.riekkinen@stormossen.fi

KOMMUNIKATION OCH RÅDGIVNING

Nina Lindman, kommunikationschef
tel 010 320 7640
nina.lindman@stormossen.fi

Laura Keskitalo, kommunikatör (vikarie)
tel 010 320 7678
laura.keskitalo@stormossen.fi

Sini Hemming, miljöfostrare
tel 010 320 7647
sini.hemming@stormossen.fi

Annika Ekholm, kommunikatör (föräldraledig)
tel 010 320 7646
annika.ekholm@stormossen.fi

TJÄNSTER

Seppo Ruostekoski, servicechef
(återvinningsstationerna, ekopunkterna, företagsrådgivning)
tel 010 320 7660
seppo.ruostekoski@stormossen.fi

MILJÖFRÅGOR, UTVECKLING OCH FORSKNING

Johanna Penttinen-Källroos, miljö- och kvalitetschef
tel 010 320 7636
johanna.penttinen-kallroos@stormossen.fi

Nisse Lithén, projektchef
tel 010 320 7625
nisse.lithen@stormossen.fi

Johan Saarela, utvecklingsingenjör
tel 010 320 7619
johan.saarela@stormossen.fi

Emelia Holm, miljöingenjör
tel 010 320 7671
emelia.holm@stormossen.fi

MOTTAGNING OCH PRODUKTION

Heikki Knookala, driftschef
tel 010 320 7624
heikki.knookala@stormossen.fi

Per-Olof Holm, förman; avstjälpningsplats, interna transporter
tel 010 320 7650
per-olof.holm@stormossen.fi

Thomas Kalander, förman; biologisk behandling, gasproduktion
tel 010 320 7612
thomas.kalander@stormossen.fi

Vesa Lehtivuori, förman; vågfunktioner, kompostjord
tel 010 320 7633
vesa.lehtivuori@stormossen.fi

Kristiina Kuosma, förman; vattenrening, mekanisk behandling, lastgranskningar
tel 010 320 7661
kristiina.kuosma@stormossen.fi