ADMINISTRATION OCH EKONOMI

Leif Åkers, verkställande direktör
tel 010 320 7620

Håkan Hagberg, ekonomichef
tel 010 320 7670

KOMMUNIKATION OCH RÅDGIVNING

Nina Lindman, kommunikationschef
tel 010 320 7640

Anne Teir-Siltanen, kommunikatör
tel 010 320 7680

TJÄNSTER

Seppo Ruostekoski, servicechef
(återvinningsstationerna, ekopunkterna, företagsrådgivning)
tel 010 320 7660

MILJÖFRÅGOR, UTVECKLING OCH FORSKNING

Johanna Penttinen-Källroos, miljö- och kvalitetschef
tel 010 320 7636

Nisse Lithén, projektchef
tel 010 320 7625

Johan Saarela, utvecklingsingenjör
tel 010 320 7619

Emelia Holm, miljöingenjör
tel 010 320 7671

MOTTAGNING OCH PRODUKTION

Heikki Knookala, driftschef
tel 010 320 7624

Per-Olof Holm, förman; avstjälpningsplats, interna transporter
tel 010 320 7650

Thomas Kalander, förman; biologisk behandling, gasproduktion
tel 010 320 7612

Vesa Lehtivuori, förman; vågfunktioner, kompostjord
tel 010 320 7633

Kristiina Kuosma, förman; vattenrening, mekanisk behandling, lastgranskningar
tel 010 320 7661

ÅTERVINNINGSSTATIONERNA

Stormossen, tel 010 320 7651

Vasa (Dragnäsbäck), tel 010 320 7631

Storkyro, tel 010 320 7662

Korsnäs, tel 050-358 9124

Maalahti, tel 010 320 7658

Mustasaari, tel 010-320 7659

Lillkyro, tel 010 320 7662

Vörå, tel 010 320 7645