Obs alla biogasbilister

På grund av produktionsstörningar är tillgången på biogas tillfälligt begränsad vid Stormossens BIG biogasstation (Stormossvägen 3). Vår uppskattning är att situationen normaliseras till tisdag eftermiddag 9.11.

Välkommen att tanka vid BIG biogastankningsstationen i Runsor, Expresskurvan (invid ABC).