Nyckelkärl

Ett nyckelkärl är ett låst kärl avsett för brännbart avfall och bioavfall från fritidshus.

Kärlen finns utanför grinden till alla återvinningsstationer och vid 16 andra platser. De kan användas dygnet runt.   

Nyckeln till kärlet löses ut mot en pantavgift på 20 euro. Därefter kan nyckelkärlet användas 1.5-30.9. En bruksavgift på 25 euro faktureras årligen efter säsongen. Används nyckelkärlet året runt kostar det 60 euro. Nyckelkärlen vid återvinningsstationerna tas dock bort vintertid.

Fyll i blanketten för att få tillgång till nyckelkärlet. Lämnar du in blanketten vid någon av våra återvinningsstationer eller vid kontoret i Kvevlax får du nyckeln samtidigt. Postar du blanketten, kommer nyckeln på posten.