Ny ekopunkt i Smedsby

En ny ekopunkt har öppnats på Smedsbyvägen 224 i Smedsby, Korsholm. Ekopunkten finns på Ungdomsföreningens gård. Hit kan föras plastförpackningar, kartongförpackningar, metall, papper, glas och batterier.

Den nya ekopunkten ersätter den ekopunkt som tagits bort från Smedsby torg p.g.a. byggarbetsplatsen.