Mera bioavfallspåsar

När du har slut på bioavfallspåsarna så kan du hämta mera papperspåsar på Stormossens samtliga återvinningsstationer, Stormossen kontor, medborgarinfo i Vasa (vid huvudbibilioteket) och medborgarinfo i Lillkyro.

Tyvärr sänder vi inte papperspåsar per post till våra kunder.