Kompostjordräknare

Kompostjord för gräsmatta används för anläggning av grönområden och gräsmatta. Jorden passar också för buskar, bärbuskar, träd och perenner. Stormossens trädgårdsjord används för anläggning av grönområden, för anläggande av trädgårdsland eller till jordförbättring i trädgårdslandet.

Kompostjordens transportområden

Område A 80€ (inkl. moms)

Vasa, Runsor, Petsmo, Västervik, Smedsby, Singsby, Gamla Vasa, Kvevlax, Karperö, Veikars, Korsnäståget, Västerhankmo, Jungsund

Område B 100€ (inkl. moms)

Vasklot, Toby, Alskat, Sundom, Merikat, Vassor, Solf, Österhankmo, Vikby, Kolkki, Helsingby, Iskmo, Karkmo

Område C 130€ (inkl. moms)

Karmo, Sundom, Hyyriä, Puntainen, Rimal

Område D 180€ (inkl. moms)

Malax, Särkimo, Åminne, Köklot, Lilkyro, Replot, Vörå, Norra Vallgrund, Kvimo, Södra Vallgrund

Område E 240€ (inkl. moms)

Mople, Oravais, Bergö, Oxkangar, Korsnäs, Vesterö, Petalax, Österö, Tervajoki, Björköby, Storkyro, Panike