Kom och jobba hos oss

Vi söker nu en utvecklingschef och en miljöfostrare. Sök senast 11.4!

Utvecklingschef

I takt med att den cirkulära ekonomin blir en allt viktigare del av samhällets olika sektorer blir vardagen på Stormossen allt mera spännande. Vi satsar nu speciellt på att utveckla verksamheten och av utvecklingschefen förväntar vi oss erfarenhet och stor iver för de möjligheter som AI, robotik och automatisering skapar. Vi förväntar oss att du har bevisad erfarenhet av att genomföra utvecklingsprojekt och en stark förmåga att jobba i ett brett nätverkssamarbete.

Miljöfostrare

I den här högintressanta uppgiften får du aktivt driva ett viktigt rådgivnings- och fostringsarbete på Stormossens serviceområde. Med stort intresse för cirkulär ekonomi vill du påverka människors attityder och vanor. Genom ditt arbete kan vi tillsammans bygga en framtid vi kan vara stolta över. Ditt aktiva nätverksbygge och starka organisationsförmåga skapar förutsättningar för ett effektivt arbete.

Mer information hittar du här.