Kaupparaitti ekopunkt tagits bort

I Storkyro, på adressen Kaupparaitti 7, har funnits en Rinki-ekopunkt som förts bort. Punkten fanns på en plats som nu behövs för annan verksamhet. I närheten finns en Rinki-ekopunkt på Malamontie 2 och den fortsätter som hittills.

Vid punkten på Malamontie 2 samlar Finlands förpackningsåtervinning RINKI Oy in kartong-, glas- och metallförpackningar. Utöver det finns också ett kärl för insamling av papper. Eventuellt kommer klädinsamlingen att flyttas från Kaupparaitti till Malamontie, ifall utrymmet räcker till.