Trädgårdsjord till salu

Försäljningen av kompostjord startar 3.5. Trädgårdsjord finns till försäljning  f.r.o.m. 10.5. Jord för gräsmatta finns fr.o.m. 3.5. Mer info om jordens sammansättning och egenskaper hittas här. Jord säljs vid Stormossens avfallscentral och vid Storkyro återvinningsstation. Försäljningstider, priser och lastningstidtabell finns på den här sidan. Betalningen sker genom att ditt kundkort scannas och du får en räkning hemskickad.