Jordförsäljningen börjar 3.5. Obs! Trädgårdsjord till salu först senare.

Försäljningen av kompostjord startar 3.5. och avslutas 1.10. P.g.a. bakslaget med vädret har sållningen av trädgårdsjorden försenats och trädgårdsjord kommer att finnas till försäljning först i mitten på maj. Jord för gräsmatta finns fr.o.m. 3.5. Mer info om jordens sammansättning och egenskaper hittas här. Jord säljs vid Stormossens avfallscentral samt Vikby och Storkyro återvinningsstationer. Försäljningstider, priser och lastningstidtabell finns på den här sidan. Betalningen sker genom att ditt kundkort scannas och du får en räkning hemskickad.