Gastor-kartta

Gratis parkering

Du som har en gasdriven bil kan få ett parkeringstillstånd från Stormossen. Det berättigar till två timmars gratis parkering på 13 parkeringsplatser i Vasa Centrum.

Kom till Stormossens kontor (Stormossvägen 56, Kvevlax) eller besök parkeringsövervakningen (Tekniska verket, Kyrkoesplanaden 26, Vasa) och registrera dig som Gastor-kund. Ta med den gasdrivna personbilens registerutdrag, del 1. Du får ett ”P-Gastor” klistermärke att fästa på framvindrutan.