Försäljningen av fordonsgas ökade trots coronan

Vasa stad anpassade sina bussturer till coronasituationen från början av april i fjol, vilket ledde till att gasbussarnas bränsleförbrukning minskade med 22 % år 2020. Trots detta sålde Stormossen aningen mera fordonsgas än år 2019. Totalförsäljningen uppgick till drygt 531 000 kg och ökningen blev 3,3 %. Gasbussarnas andel av fordonsgasförsäljningen sjönk från 69 % till 52 %.

Försäljningsökningen berodde på att antalet gasfordon växer allt mer. Antalet tankningar ökade med 57 % jämfört med året innan och försäljningen till andra än gasbussarna med hela 60 %. På Stormossens verksamhetsområde trafikerade i fjol bl.a. två gasdrivna sopbilar och en tredje började trafikera i december.

En andra gastankningsstation öppnades under sommaren i Vasa vid ABC Expresskurvan.

Stormossen säljer sin fordonsgas under varumärket BIG-Biogas sedan förra hösten tillsammans med två andra kommunala avfallsbolag – Etelä-Karjalan Jätehuolto och Pirkanmaan Jätehuolto. Målet är att BIG-Biogas blir ett rikstäckande varumärke för distributionen av fordonsgas som produceras lokalt ur miljövänlig biogas.