lajittelu_vaarallinen_jate

Farligt avfall

Produkter som kan orsaka fara för hälsa eller miljö är farligt avfall.

 • energisparlampor och lysrör
 • målfärgs-, lim- och lackrester som inte är uttorkade
 • lösningsmedel ex. terpentin, thinner, aceton och industribensin
 • basiska tvätt- och rengöringsmedel
 • spillolja och oljefilter
 • ackumulatorer och ackumulatorvätskor
 • bekämpningsmedel och växtskyddsmedel
 • svavel- och saltsyra, organiska syror som ättik- och myrsyra
 • släckare och gasflaskor
 • nagellack i flytande form
 • aerosolburkar med innehåll
 • nyårslyckor av tenn
 • febertermometrar av kvicksilver

OBS! Medicin till apoteket.

Hushållen får lämna farligt avfall avgiftsfritt på en återvinningsstation. Produkten ska om möjligt förvaras i originalförpackning.

Varje vår ordnas en insamlingskampanj för farligt avfall med ekobilen som kör runt i nejden.

Farligt avfall har oftast någon varningssymbol.