lajittelu_vaarallinen_jate

Farligt avfall

Produkter som kan orsaka fara för hälsa eller miljö är farligt avfall.

 • energisparlampor och lysrör
 • målfärgs-, lim- och lackrester som inte är uttorkade
 • lösningsmedel ex. terpentin, thinner, aceton och industribensin
 • basiska tvätt- och rengöringsmedel
 • spillolja och oljefilter
 • ackumulatorer och ackumulatorvätskor
 • bekämpningsmedel och växtskyddsmedel
 • svavel- och saltsyra, organiska syror som ättik- och myrsyra
 • släckare och gasflaskor
 • tryckimpregnerat trä
 • nagellack i flytande form
 • aerosolburkar med innehåll
 • nyårslyckor av tenn
 • febertermometrar med kvicksilver

OBS! Gamla mediciner förs till apoteket. Även batterier är farligt avfall och de har sina egna insamlingspunkter vid samtliga ekopunkter.

Hushållen får lämna farligt avfall avgiftsfritt på en återvinningsstation. Produkten ska om möjligt förvaras i originalförpackning.

Varje vår ordnas en insamlingskampanj för farligt avfall med ekobilen som kör runt i nejden.

Farligt avfall har oftast någon varningssymbol.

Mera information om farligt avfall hittar du genom att klicka på länken(extern länk).