Var finns insamlingspunkter för förpackningsplast?

På Stormossens område finns tio insamlingspunkter: Prisma, Citymarket Stenhaga, Lidl Aspnäs, S-market Gerby, S-market Vörå, S-market Storkyro, S-market Malax, ungdomföreningen i Smedsby och återvinningsstationerna i Kvevlax och Dragnäsbäck (Vasa).

Vårt husbolag har börjat sortera kartong, vad händer med det sedan?

Kartong samlas in vid Encores (tidigare Paperinkeräys) enhet i Liselund, Vasa. Kartongen balas och åker vidare som råvara till pappersindustrin. Att sortera kartong i husbolaget är ett bra sätt att få ner avfallskostnaderna. I det brännbara avfallet tar kartong förhållandevis mycket plats, och rätt sorterat är kartong billigare än brännbart avfall. Har husbolaget flera kärl för brännbart kanske ett kan bytas ut till kartong?

Vårt husbolag vill samla in plast, är det möjligt?

I princip är det möjligt om tillräckligt många gör det. Det här är en fråga för avfallstransportörerna. Det finns transportörer som meddelat intresse utifrån att tillräckligt många husbolag samlar plast.