Hur rena ska plastförpackningarna vara?

Plastförpackningarna ska returneras rena och torra. Smutsiga och illaluktande förpackningar sorteras i brännbart avfall. Plastförpackningarna sköljs med kallt vatten och låts torka. Om varmvatten och diskmedel behövs för rengöringen, är det bättre ur miljöperspektiv att sätta förpackningen i brännbart avfall. Plastförpackningarna är tillräckligt rena om man kan förvara dem inomhus i ett par veckor utan att det orsakar luktolägenheter.

 

Var finns insamlingspunkter för plastförpackningar?

Via denna länk hittar du alla ekopunkter på Stormossens område, där det finns insamling för plastförpackningar. Dessutom tar samtliga återvinningsstationer också emot plastförpackningar. Fr.o.m. juli 2023 samlas plastförpackningar även i alla husbolag med minst fem bostäder.

Vårt husbolag vill samla in plast, är det möjligt?

Absolut. Genom att sortera plast- och kartongförpackningar skilt minskas husbolagens kostnader för avfallshanteringen. Kontakta ert transportbolag och kom överens om saken med dem. Fr.o.m. juli 2023 kommer Stormossen att börja samla in plast- och kartongförpackningar i alla bostadsbolag med minst fem bostäder.

 

 

Varför får man lägga endast förpackningar i plast- och kartonginsamlingen?

Producentansvaret berör endast konsumentförpackningar och inte andra plast- och kartongprodukter. Med producentansvar avses producentens skyldighet att ordna med återanvändning, materialåtervinning och annan avfallshantering av avfall från produkter samt att stå för de kostnader som detta ger upphov till. Således vore det orättvist för producenterna att även betalar för återvinningen av andra produkter än förpackningar. I framtiden kan det komma att ändras så att även andra plastprodukter kan samlas in för återvinning.