Vad hör till bioavfall?

I princip allt som man skulle lägga i en kompost, alltså alla typer av matrester så som potatisskal, gammal mat och äppelskrott. Till bioavfallet hör också kaffefilter, hushållspapper, pappersservetter och annat liknande papper.

Varför sorterar man bioavfallet i en papperspåse?

Stormossen har en rötningsanläggning, var bioavfallet rötas till biogas som sedan används till el och värme. Vanligaste behandlingssätt för bioavfallet i Finland är kompostering. När man komposterar bioavfall kan man använda så kallade 100 % biologiskt nerbrytbara plastaktiga påsar som oftast är vita eller ljusgröna. Tyvärr fastanas de här påsarna i våra maskiner när vi hanterar bioavfall. Därför kan man inte använda dessa påsar. Bioavfall skall sorteras i papperspåsar, kuvert utan fönster, en mjölpåse eller i en brun biologiskt nedbrytbar påse som heter BIOSKA +, som är tillverkad speciellt för rötningsanläggningar och hemkomposter.

Och vad är då brännbart?

Förenklat kan man säga att det är all plast och papper, kartong och papp som inte duger till återvinning. Även alla textilier och mindre mängder avfall som inte går att bränna t.ex. glödlampa en kaffekopp eller en spegel är brännbart avfall.

Vad hör inte till bioavfallet eller det brännbara?

Glas, metall och papper sorteras skilt för sig och förs till ekopunkten eller i fastighetens egna kärl. Elektronikavfall och farligt avfall ska också i fortsättningen föras till återvinningsstationen. Också större mängder renoveringsavfall hör hemma på återvinningsstationen.

Varför är det olika regler för olika typer av hus?

Grundproblemet är att många av de bilar som transporterar avfallet ännu inte kan ta emot två olika avfallstyper på en gång. Det våta bioavfallet kräver dessutom extra täta fordon. Och att ha två olika bilar att hämta avfallet utanför tätorterna från varje egnahemshus skulle inte vara miljömässigt försvarbart.

Så egnahemshus kommer ganska lätt undan med andra ord?

Det kan man ju tycka. Egnahemshus att ha bara ett kärl på gården och där ska det stå Brännbart avfall. De som bor i egnahemshus kan själv kompostera bioavfallet om de vill.

Vad händer med de soppåsar som kommer från egnahemshus och som innehåller både brännbart och bioavfall?

De bränns i Westenergy. Anläggningens processer klarar av bioavfallet, men tyvärr betyder ett fuktigare avfall att det inte går att utvinna lika mycket energi ur soporna.

Men varför kan inte alla slänga allt i samma påse?

Därför att vi enligt lagen är skyldiga att återvinna bioavfallet som material, när det är miljömässigt och tekniskt möjligt. Stormossen har en fungerande rötningsanläggning för bioavfallet och den ska vi förstås utnyttja. Anläggningen fungerar i praktiken som en jättelik kompost och producerar mull och biogas. Den här typen av återvinning är både billigare och miljömässigt bättre än att bränna avfallet.