Faktureringen är överbelastad

Stormossens fakturering är just nu överbelastad, vilket innebär att det kan ta längre tid än vanligt att få en ny ekoavgift.

Om du har skickat oss ändringsanmälan för ekoavgift före fakturans förfallodatum, betala ej den ursprungliga fakturan, även om du inte har fått en ny. Betala inte den ursprungliga fakturan även om förfallodatum närmar sig eller har passerat.

Vi kommer att skicka dig en ny faktura så snart som möjligt. Vi behandlar ändringsanmälningarna i den ordning de kommer in.