Stormossen_2018_OS_1681 (3)

El- och elektronikavfall

Till el- och elektronikskrot hör; kasserade produkter som drivs med elektrisk ström, ackumulator, batteri eller solenergi. Detta är exempelvis hushållsmaskiner, datorer, mobiltelefoner, skrivare, tv-apparater, lampor eller elektriska verktyg. Även LED-lampor sorteras som el- och elektronikavfall.

Produkterna lämnas till en återvinningsstation utan förpackning. Lösgör batterier och små ackur om möjligt och returnera till batteriinsamlingen. El- och elektronikavfall får lämnas in avgiftsfritt.

Du kan också lämna el- och elektronikskrot till en del butiker som säljer el-apparater enligt följande:

  • Apparater vars yttre mått inte överstiger 25 cm får lämnas utan skyldighet att köpa en ny produkt.
    • till en butik inom dagligvaruhandeln på minst 1000 m2
    • till en specialaffär för elektronik på minst 200 m2
  • Apparater vars yttre mått överstiger 25 cm  får lämnas till butiken när kunde köper en ny motsvarande.

Måste känsligt innehåll på en dator förstöras?

Ja, vi rekommenderar alltid kunderna att förstöra hårdskivan innan produkten lämnas vid återvinningsstationen. Även om produkterna sorteras och fortsätter till återvinning från oss är det bra att försäkra dig om att känslig data inte lämnar i fel händer.

Vad händer med elektronikskrot?

Produkterna sorteras och tas isär. Materialet blir råvara för nya varor.