Ekobilen står stilla i vår

På grund av coronavirussituationen är ekobilens turné inställd den här våren. Det är ändå inget hinder för att samla ihop skrotet hemma. Återvinningsstationerna betjänar som vanligt och tar också emot farligt avfall, metallskrot samt el- och elektronikskrot utan extra kostnad. Lämna inget skräp där ekobilen brukar stanna.

Vi meddelar nya datum för ekobilens insamlingskampanj senare. Även öppet hus-tillställningen på Stormossen är inställd den här våren.