Stormossen_2018_OS_1383

Byggavfall

Byggavfall uppstår vid byggprojekt, ombyggnader, reparationer, renovering och rivning. Vi rekommenderar att avfallet sorteras väl på platsen där det uppstår. Välsorterat avfall är billigare än blandavfall för konsumenten och ger bättre möjligheter till materialåtervinning. Mängder under 2m3 förs till återvinningsstationen, större mängder tas emot vid Stormossens avfallscentral.

Sortera byggavfall i olika kategorier:

 • Brännbart byggavfall: handskar, torkade penslar och rullar, styrox, plast (inte pvc), papper, blandat städ- och sopavfall som innehåller träbitar, ledningsstumpar, polyuretanbitar o.dyl.
 • Träavfall:
  • rent träavfall; obehandlade plankor och bräder, lastpallar
  • rivningsträ; målade plankor och bräder, faner, spånskivor
  • impregnerat trä är farligt avfall och sorteras skilt
 • Metallavfall: armeringsjärn, rör, kranar, verktyg, spikar, tomma målarburkar samt andra metallvaror och -skrot
 • Tegel- och betongavfall, även lavoarer, wc-stolar, klinkers och kakel
 • Gipsskivor, utan plast eller vinyltapet
 • Jord och stenar: stenarnas diameter max. 40 cm, inga stubbar
 • Papp: wellpapp och papplådor. Nitar och tejp får vara kvar.
 • Farligt avfall, t.ex. ackumulatorer, batterier, lysrör och energisparlampor, målfårgs- och limrester, lack, formolja, silikon- och uretanförpackningar, impregnerat trä
 • El- och elektronikskrot: söndriga elverktyg, vitvaror
 • Tryckimpregnerat trä är farligt avfall och ska sorteras skilt
 • Asbest: avfall, som innehåller asbestdamm- och fibrer är riskavfall och skall alltid vara tätt förpackat och märkt med ”asbest”. Bekanta dig med asbestanvisningarna via den här länken.
 • Övrigt som sorteras separat: bergull, stenull, planglas, glasfiber, pvc-plast, takfilt (asbestanalys!)

Manualen bakom denna länk (endast på finska) innehåller instruktioner för den som ska riva eller sanera en fastighet samt sorteringsinstruktioner för rivningsavfall. Manualen är gjord av NMT-centralen i Södra Österbotten.