Biogasens pris stiger

Vi höjer biogasens pris med femton cent per kg från 1.9 på våra BIG tankstationer.

Det nya priset är 1,70 €/kg (jämförelsepris till bensin är 1,09 €/L).

Orsaken till prishöjningen är ökade produktionskostnader.