Biogas tankningsstation

Stormossenvägen 3
66530 Kvevlax
Tankningsstationen ligger invid Karlebyvägen ca 8 km norr om Vasa, bredvid Stormossens avfallscentral.

Biogasens pris: 1,45 €/kg

Stationen har NGV1 munstycken.

På tankningsstationen kan man tanka med alla bank- och kreditkort utom American Express.


Tankningsanvisning
Nödlägesrutin