Det går att tanka som vanligt vid Runsor tankstationen

Problemet med betalningsterminalen vid tankningsstationen för biogas i Runsor har åtgärdats så det går att tanka som vanligt vid både Runsor och Kvevlax.