Avfallstyp

Kartongförpackningar

Kartongavfall är rena och torra förpackningar i papper, kartong och papp. Platta till förpackningarna. Kartongförpackningar samlas in på Rinkis ekopunkter.

Vårt kontor är stängt

Vi håller vårt kontor på Stormossvägen 56 (Kvevlax) stängt från och med 20.3.2020 p.g.a. coronavirussituationen. Vi betjänar normalt på nätet och per telefon. info@stormossen.fi Tel. 010 320 7600 (växel) vardagar…