Avfallstyp

Förpackningsplast

En plastförpackning är ett omslag som används för att packa in en produkt. Det kan exempelvis vara plast från livsmedel, plastpåsar, plastförpackningar från tvättmedel, schampo och tvål, plastflaskor, kanistrar och burkar.

Vårt kontor är stängt

Vi håller vårt kontor på Stormossvägen 56 (Kvevlax) stängt från och med 20.3.2020 p.g.a. coronavirussituationen. Vi betjänar normalt på nätet och per telefon. info@stormossen.fi Tel. 010 320 7600 (växel) vardagar…