Avfallstyp

Farligt avfall

Farligt avfall är farligt för människans hälsa och för naturen. Förvara farligt avfall i originalförpackningen och för till återvinningsstationen.

Vårt kontor är stängt

Vi håller vårt kontor på Stormossvägen 56 (Kvevlax) stängt från och med 20.3.2020 p.g.a. coronavirussituationen. Vi betjänar normalt på nätet och per telefon. info@stormossen.fi Tel. 010 320 7600 (växel) vardagar…