Avfallstyp

El- och elektronikskrot

Till el- och elektronikskrot hör alla kasserade prylar som drivs med elektrisk ström, ackumulator, batteri eller solenergi. Mottages alltid gratis på återvinningsstationen.

Vårt kontor är stängt

Vi håller vårt kontor på Stormossvägen 56 (Kvevlax) stängt från och med 20.3.2020 p.g.a. coronavirussituationen. Vi betjänar normalt på nätet och per telefon. info@stormossen.fi Tel. 010 320 7600 (växel) vardagar…