Avfallstyp

Riskavfall

Returnera gamla mediciner och tillbehör till apoteket. Ta bort den yttre förpackningen och anvisningslappen, sätt medicinerna i en genomskinlig påse. Returnera flytande mediciner i originalförpackning i en skild påse. Returnera jodhaltiga mediciner i originalförpackning skilt från övriga mediciner. Packa kvicksilvertermometrar samt sprutor och nålar i en hård plastflaska eller annan ogenomtränglig förpackning.

Vårt kontor är stängt

Vi håller vårt kontor på Stormossvägen 56 (Kvevlax) stängt från och med 20.3.2020 p.g.a. coronavirussituationen. Vi betjänar normalt på nätet och per telefon. info@stormossen.fi Tel. 010 320 7600 (växel) vardagar…