Avfallstyp

Brännbart

Precis som namnet säger är brännbart avfall sådant avfall som bränns. Från Stormossens område levereras brännbart avfall till Westenergys förbränningsanläggning där det blir till fjärrvärme och elektricitet.

Vårt kontor är stängt

Vi håller vårt kontor på Stormossvägen 56 (Kvevlax) stängt från och med 20.3.2020 p.g.a. coronavirussituationen. Vi betjänar normalt på nätet och per telefon. info@stormossen.fi Tel. 010 320 7600 (växel) vardagar…