Avfallstyp

Batterier

Batterier är miljöfarligt avfall och ska sorteras separat! När batterierna tas ur bruk ska polerna tejpas för med t.ex. målartejp för att undvika att en brand uppstår. För till ett skilt insamlingskärl för batterier vid fastigheten, en ekopunkt eller en affär.

Vårt kontor är stängt

Vi håller vårt kontor på Stormossvägen 56 (Kvevlax) stängt från och med 20.3.2020 p.g.a. coronavirussituationen. Vi betjänar normalt på nätet och per telefon. info@stormossen.fi Tel. 010 320 7600 (växel) vardagar…